Menu Zamknij

Rekuperacja

Rekuperator. Co to takiego? Dowiedz się, dlaczego warto go mieć w swoim domu

Mianem rekuperatora określamy centralę wentylacyjną z funkcją odzysku ciepła z powietrza zużytego. To najważniejsza jego cecha. Eliminujemy dzięki niej problem strat energii w sezonie grzewczym, jaki zawsze towarzyszyć będzie pracy innych systemów wentylacji. Rekuperacja pozwala ponadto skutecznie zadbać o jakość powietrza we wnętrzu obiektu. Dzięki filtrom usuwa z niego substancje szkodliwe – a Częstochowa jest przecież miastem, w którym o kresie zimowym zdecydowanie ich nie brakuje. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła obniża koszty utrzymania obiektu i podnosi komfort użytkowania.

Najważniejsze informacje o sposobie, w jaki działa rekuperacja. To się opłaca!

Najważniejszym elementem konstrukcji rekuperatora jest wymiennik ciepła odpowiadający za ogrzewanie powietrza wwiewanego ciepłem odebranym z wywiewanego. W ogromnej mierze to od niego właśnie zależy skuteczność działania całego systemu i sprawność odzysku ciepła. Jego budowa, a więc rodzaj, zastosowane materiały, a także rzecz jasna dokładność i sposób wykonania ma więc bardzo duże znaczenie. Wśród urządzeń przeznaczonych do zastosowania domowego wyróżniamy obrotowe i płytowe, te drugie z kolei dzielimy na przeciwprądowe i krzyżowe.

Praca wymiennika ciepła – rekuperator przeciwprądowy

Praca wymiennika ciepła – rekuperator krzyżowy

Ogólny sposób, w jaki działa rekuperator przeciwprądowy, nie jest skomplikowany. Wentylator wywiewny zaciąga z wnętrza powietrze zużyte i wymusza jego przepływ na jedną stronę wymiennika. Za pobór powietrza zewnętrznego, które trafia na stronę przeciwną, odpowiada wentylator nawiewny. Nie dochodzi do mieszania się tych strumieni. Kształt oraz materiał, z jakiego wykonany jest wymiennik, w który wyposażona jest dana rekuperacja, zapewniają jednak intensywną wymianę ciepła. Tutaj ujawnia się wyższość odmiany przeciwprądowej nad krzyżową – taki rekuperator, dzięki równoległemu ułożeniu strumieni, wymusza ich znacznie dłuższy kontakt. To oczywiście przekłada się na większą skuteczność odzysku ciepła, niż ma to miejsce przy prostopadłym ich ułożeniu, którym charakteryzuje się rekuperator krzyżowy.

BYPASS WYMIENNIKA CIEPŁA

Rekuperacja pozwala nam na sterowanie parametrami pracy systemu zależnie od potrzeb. Jeśli w danym momencie naszym życzeniem jest, by nie podgrzewać dostarczanego z zewnątrz powietrza, a jedynie je oczyszczać, możemy w dodatku skorzystać z tzw. bypassu wymiennika. Pozwala on go ominąć. Zmiana kanału może następować automatycznie, wraz ze zmianami temperatury.

Przepływ powietrza przez bypass lub przez wymiennik ciepła

Przyjrzyjmy się pracy wentylatorów i filtrów

Aby rekuperacja mogła wymieniać powietrze niezbędne są wentylatory – nawiewny i wywiewny. Zadaniem instalatora jest tutaj dopasowanie ich do strumienia powietrza, jakie wedle założeń będzie przepływało przez rekuperator. Pod uwagę należy ponadto wziąć tzw. spręż dyspozycyjny, a więc zawsze występujące na każdej instalacji wentylacyjnej opory. Aby jej praca była poprawna, wentylator musi im sprostać. Możliwe jest zastosowanie dwóch typów urządzeń. Tradycyjne zmiennoprądowe (AC) czterobiegowe są tańsze, jednak wyższe będzie ich zapotrzebowanie na energię. Alternatywną są nowoczesne, elektronicznie komutowane wentylatory stałoprądowe (EC), bardziej energooszczędne, pracujące znacznie ciszej i pozwalające na płynną regulację wydajności.

Jedną z najważniejszych zalet, jaką charakteryzuje się rekuperacja, jest filtracja powietrza. To konieczność nie tylko w dużych miastach, takich jak Częstochowa, ale i w mniejszych ośrodkach, gdzie również ogrzewanie domów w ogromnym stopniu lub całkowicie opiera się na niewydajnych kotłach CO. Rekuperator filtruje zarówno powietrze nawiewane, jak i wywiewane. W ten sposób nie tylko chroniony jest dom i zdrowie jego mieszkańców, ale i czystość kanałów wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła. Firma EKOWEN instaluje filtry zgrubne klasy G4, a także dokładne klasy F7. Dobierając je należy pamiętać, że wraz z dokładnością filtra rosną opory przepływu. M.in. dlatego całość projektu instalacji powinna być dziełem specjalisty uwzględniającego parametry wszystkich poszczególnych elementów systemu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Żródło pro-vent.pl