Dotacje

Nasza firma zajmuje się pośrednictwem w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. W Twoim imieniu wypełnimy wszystkie niezbędne wnioski i zgromadzimy niezbędną dokumentację. Zgłoś się do nas, zajmiemy się wszystkim w Twoim imieniu.

„Czyste Powietrze” to innowacyjny program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz ochronę środowiska. Program skupia się na redukcji emisji szkodliwych substancji, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz gazów cieplarnianych. Wdrożenie programu opiera się na szeregu działań, takich jak promowanie ekologicznych technologii, wsparcie dla energii odnawialnej, edukacja społeczeństwa na temat ochrony powietrza, a także ścisłe egzekwowanie norm i przepisów dotyczących emisji. „Czyste Powietrze” ma na celu zapewnienie zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń, a także ograniczenie negatywnego wpływu na klimat i zdrowie ludzi.

O kwalifikacji do programu oraz wysokości wsparcia decyduje m. in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie.

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

giełda

tabela